Humor Zeszytów Szkolnych


Język Polski


Historia


Geografia


Biologia


Chemia


Matematyka


Technika


Muzyka


Plastyka


Paweł Więcek <coven@vmh.net>
Wszelkie prawa zastrzeżone.
URL tej strony: http://funny.coven.vmh.net/jokes/zeszyty.html